Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi%Số lượngCao nhấtThấp nhấtMở cửaHôm trướcHĐ Mở
03/18165-2-1.212165165165167338
04/18165.9+0.3+0.1821167.1165165.5165.6872
05/18169.5-0.5-0.2929171.3169.3169.71701800
06/18173.5+0.1+0.0647175.3173.5174173.45238
07/18174.8+0.3+0.17122176.8174.6174.9174.56536
08/18174.6+0.1+0.061092176.5174.6175174.516519