Công văn Đảng ủy

36 - CV / ĐU (04/08/2016 10:02)

V/v rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự kiến các chức danh Bí thư và phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025

05 - HD /ĐU (04/08/2016 09:58)

Hướng dẫn viết thu hoạch sau khi học tập nghe quán triệt NQ đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng

118 - QĐ - ĐU (29/07/2016 01:39)

Quyết định cử quần chúng theo học lớp nhận thức về Đảng

04 - HD / ĐU (25/07/2016 03:08)

Hướng dẫn thực hiện bản đăng ký chuyên đề năm 2016

315 - CV / BTGTU (21/07/2016 08:36)

V/v tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày Thương Binh - Liệt Sỹ

02 - TM / ĐU (20/07/2016 10:03)

Thư mời hội nghị ban chấp hành lần thư 6 ( NK 2015 - 2020)

Công văn 33-CV/ĐU (08/07/2016 09:44)

V/v khảo sát công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23