Công văn Đảng ủy

54 - CV / ĐU (17/03/2017 08:02)

V/v tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

50 - CV / ĐU (09/03/2017 09:39)

dự Hội nghị tổng kết công tác XD Đảng năm 2016

09 - HD / ĐU (09/03/2017 09:37)

Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động,viết thu hoạch sau khi học tập nghe quán triệt NQ, hội nghị lần thứ 4 của BCH

08 - CT / ĐU (21/02/2017 11:02)

Chỉ thị v/v lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới đại hội Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa

07 - CT / ĐU (21/02/2017 10:53)

Chỉ thị v/v lãnh đạo đại hội Đoàn thanh niên các cấp tiến tới đại hội đại biểu ĐTN cộng sản HCM Công ty Cao su Bà Rịa

47 - CV / ĐU (15/02/2017 10:52)

V/v thay đổi lịch triển khai Nghị Quyết TW4 ( khóa XII)

05 - CV / UBKT (15/02/2017 10:34)

V/v thực hiện hướng dẫn số 01 - HD / TW

04 - CTr / UBKTĐU (15/02/2017 10:32)

Chương trình phát động thi đua năm 2017

09 - KH / ĐU (09/02/2017 09:51)

Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW đảng khóa XII

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23