Công văn Đảng ủy

141 - QĐ /ĐU (10/11/2016 09:34)

Quyết định cử đảng viên theo học lớp " Đảng viên mới"

291 - QĐ / TU (10/11/2016 09:14)

Quyết định v/v chuẩn y kết quả bầu bổ sung ủy viên BTV đảng ủy Cty Cổ phần Cao su Bà Rịa

19 - HD / BTGTU (24/10/2016 03:17)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn Quốc kháng chiến

27 - BC/ ĐU (20/10/2016 01:27)

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

1405 - CV /TU (12/10/2016 11:10)

V/v Ban bí thư trung ương hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

41 - CV / ĐU (10/10/2016 10:31)

V/v triển khai thực hiện chỉ thị của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

1323 - CV / TU (05/10/2016 11:03)

V/v thực hiện kết luận số 06 - KL / TU của Ban bí thư

405 - TB / TU (05/10/2016 10:59)

Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy

09 - NQ / BTV (22/09/2016 10:13)

Nghị Quyết ban thường vụ đảng ủy Công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23