Công văn Đảng ủy

47 - CV / ĐU (15/02/2017 10:52)

V/v thay đổi lịch triển khai Nghị Quyết TW4 ( khóa XII)

05 - CV / UBKT (15/02/2017 10:34)

V/v thực hiện hướng dẫn số 01 - HD / TW

04 - CTr / UBKTĐU (15/02/2017 10:32)

Chương trình phát động thi đua năm 2017

09 - KH / ĐU (09/02/2017 09:51)

Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW đảng khóa XII

55 - QĐ / ĐU (24/01/2017 01:38)

Quy định của Bộ chính trị

06 - CT / ĐU (24/01/2017 01:34)

Chỉ thị công tác đảm bảo An Ninh Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

580 - CV / BTGTU (12/01/2017 10:32)

Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017)

46 - CV / ĐU (04/01/2017 03:35)

V/v cử cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Công ty tổ chức tại công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23