Công văn Đảng ủy

29 - QĐ / BTGTU (22/09/2016 10:08)

Quyết định v/v ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học

1190 - CV / TU (08/09/2016 08:47)

V/v Thông báo kết luận của Ban bí thư về xác định tuổi của Đảng viên

07 - TB / ĐU (08/09/2016 08:37)

Thông báo cử cán bộ Đảng viên tham gia lớp tập huấn công tác tuyên giáo

07 - CTR / ĐU (31/08/2016 02:17)

Chương trình hành động

387 - CV /BTGTU (31/08/2016 02:14)

V/v tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình

05 - CT / ĐU (23/08/2016 08:32)

Chỉ thị v/v tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp Đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020

24 -BC / ĐU (23/08/2016 08:29)

Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch 08 - KH / TU NGÀY 26/2/2016

356 - CV / ĐU (23/08/2016 08:25)

V/v tuyên truyền hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

357 - CV/ BTGTU (23/08/2016 08:22)

V/v tuyên truyền hiệp định thương mại tự do giữa Viêt Nam liên minh kinh tế Á âu

01 - KH / UBKTĐU (19/08/2016 10:02)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23