Công văn Đảng ủy

12 - QĐ / UBKTĐU (20/12/2016 10:11)

Quyết định v/v thành lập tổ kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật trong Đảng năm 2016

153 - QĐ / ĐU (20/12/2016 10:07)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra,khảo sát chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2016

44 - CV / ĐU (20/12/2016 09:58)

V/v khảo sát chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2016

273- CV / VPTU (16/12/2016 09:17)

V/v bổ sung mức chi thưởng kèm theo huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90 năm tuổi Đảng

30 - BC /ĐU (14/12/2016 09:47)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 04 - KH / ĐU

09 - TB / BCG - QCDC (28/11/2016 10:51)

Thông báo v/v phân công công tác thành viên Ban thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty

134 - QĐ / TU (28/11/2016 10:47)

Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23