Công văn Đảng ủy

06 - CT / ĐU (24/01/2017 01:34)

Chỉ thị công tác đảm bảo An Ninh Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

580 - CV / BTGTU (12/01/2017 10:32)

Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017)

46 - CV / ĐU (04/01/2017 03:35)

V/v cử cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Công ty tổ chức tại công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

12 - QĐ / UBKTĐU (20/12/2016 10:11)

Quyết định v/v thành lập tổ kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật trong Đảng năm 2016

153 - QĐ / ĐU (20/12/2016 10:07)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra,khảo sát chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2016

44 - CV / ĐU (20/12/2016 09:58)

V/v khảo sát chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2016

273- CV / VPTU (16/12/2016 09:17)

V/v bổ sung mức chi thưởng kèm theo huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90 năm tuổi Đảng

30 - BC /ĐU (14/12/2016 09:47)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 04 - KH / ĐU

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23