Công văn Đảng ủy

19 - HD / BTGTU (24/10/2016 03:17)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn Quốc kháng chiến

27 - BC/ ĐU (20/10/2016 01:27)

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016

1405 - CV /TU (12/10/2016 11:10)

V/v Ban bí thư trung ương hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

41 - CV / ĐU (10/10/2016 10:31)

V/v triển khai thực hiện chỉ thị của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

1323 - CV / TU (05/10/2016 11:03)

V/v thực hiện kết luận số 06 - KL / TU của Ban bí thư

405 - TB / TU (05/10/2016 10:59)

Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy

09 - NQ / BTV (22/09/2016 10:13)

Nghị Quyết ban thường vụ đảng ủy Công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

29 - QĐ / BTGTU (22/09/2016 10:08)

Quyết định v/v ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học

1190 - CV / TU (08/09/2016 08:47)

V/v Thông báo kết luận của Ban bí thư về xác định tuổi của Đảng viên

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23