Công văn Đoàn Thanh niên

61 - TB / ĐTN - CSBR (21/08/2017 03:01)

Thông báo v/v cử CBĐV tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Châu Đức, lầm thứ VII,năm 2017

58 - CV /ĐTN (28/07/2017 10:37)

V/v tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017 do tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức

58 - CV /ĐTN (28/07/2017 10:37)

V/v tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017 do tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức

56 / TB - ĐTN (27/07/2017 08:57)

Quyết định v/v triệu tập đại biểu dự đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

55 - TTr / ĐTN - CSBR (27/07/2017 08:53)

Tờ trình v/v tham gia tập huấn công tác Đoàn năm 2017

53 - TM / ĐTN (24/07/2017 08:18)

Thư mời hội nghị BCH Đoàn Công ty v/v sơ kết Đoàn Công ty 6 tháng đầu năm

51 - QĐ /CSBR - ĐTN (21/07/2017 08:32)

Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn cơ sở Bà Rịa - KampongThom nhiệm kỳ 2017 - 2019

50 - KH / ĐTN (20/07/2017 09:03)

Kế hoạch hành trình" Tìm về địa chỉ đỏ và thấp nến tri ân " nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017)

49 / ĐTN - CSBR (18/07/2017 09:25)

V/v cử CBĐV tham gia công tác tổ chức Tuyên dương con ngoan trò giỏi năm 2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23