Công văn gửi đơn vị

Công văn 540 /CSBR - TCHC ngày 25/12/2018 (25/12/2018 08:32)

V/v Hướng dẫn chi trả tiền lương nghỉ phép năm 2018

Thông Báo 537 /TB - CSBR ngày 24/12/2018 (24/12/2018 03:20)

V/v Tạm giao kế hoạch sản lượng chế biến năm 2019

Thông Báo 536 / TB - CSBR - TCHC ngày 24 /12/2018 (24/12/2018 03:18)

V/v Tạm giao kế hoạch sản lượng năm 2019

Quyết định 1390 / QĐ - CSBR ngày 24/12/2018 (24/12/2018 02:26)

V/v Thưởng hoàn thành trước kế hoạch

Quyết định 1388 / QĐ - CSBR ngày 24/12/2018 (24/12/2018 10:10)

V/v Thành lập đoàn kiểm kê tài sản, thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019

Quyết định 1387 / QĐ ngày 24/12/2018 (24/12/2018 08:30)

V/v Thành lập Ban chỉ đạo,Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019

Công văn 09 / CV - CQ ngày 21/12/2018 (21/12/2018 02:00)

V/v Hướng dẫn Hội nghị NLĐ Cơ quan Công ty năm 2019

Công văn 532 / CSBR - TCHC ngày 21/12/2018 (21/12/2018 01:43)

V/v Góp ý cho thỏa ước LĐTT và nội quy lao động năm 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23