Công văn gửi đơn vị

Kế hoạch 35 / KH - BCH ngày 17 /12/2018 (17/12/2018 01:35)

V/v SSCĐ bảo vệ Lễ kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 Noel 2018 và tết Dương lịch 2019

Quyết định 1383 / QĐ - CSBR ngày 25/10/2018 (17/12/2018 09:19)

V/v Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty Cp Cao su Bà Rịa năm 2018

Kế hoạch 521 / KH - BVSTBPN ngày 17 /12/2018 (17/12/2018 09:16)

V/v Công tác kiểm tra hoạt động của Ban VSTBPN năm 2018

Quyết định 1367/QĐ -HĐQTCSBR ngày 10/12/2018 (14/12/2018 09:19)

V/v Thay đổi thành phần hội đồng Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1372 / QĐ - CSBR ngày 25/10/2018 (13/12/2018 10:00)

V/v Thành lập đoàn kiểm tra quy trình kỹ thuật, công tác AT - VSLĐ, PCCN 6 tháng cuối năm 2018

Công văn 518 /KHLT - CSBR - CĐBR ngày 13/12/2018 (13/12/2018 09:26)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2009

Công văn 517 / CSBR - Kth ngày 13 /12/2018 (13/12/2018 08:26)

V/v Kiểm tra kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2018

Công văn 516 / CSBR - Kth ngày 12 /12/2018 (12/12/2018 10:49)

V/v Thu hồi mái che chén PE tái sử dụng năm 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23