Công văn gửi đơn vị

31/ KH - BCH ( thay CV 369) (21/12/2016 01:50)

Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ hội nghị NLĐ các cấp, Lễ kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, Noel và tết Dương lịch 2017

705 / QĐ -BVSTBPN (21/12/2016 09:52)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra hoạt động VSTBPN Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2016

374 / CSBR - CVLT (21/12/2016 09:48)

V/v góp ý dự thảo nội dung sửa đổi, bồ sung Thỏa ước LĐTT và Nội quy lao động Công ty năm 2016

373 / CSBR - TCHC (21/12/2016 09:44)

V/v kiểm tra thẻ BHYT năm 2017

372 / KH - BVSTBPN (21/12/2016 09:42)

Kế hoạch kiểm tra hoạt động VSTBPN và triển khai thực hiện các tiêu chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2016

368 /TM - CSBR (20/12/2016 08:28)

Thư mời họp về kế hoạch sản lượng năm 2017

701/QĐ - CSBR (19/12/2016 09:48)

Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm kê tài sản, thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2017

364 / CSBR - TCHC (19/12/2016 09:46)

V/v Hướng dẫn chi trả tiền nghỉ phép năm 2016

362 / BC - CSBR (16/12/2016 10:48)

Báo cáo tình hình sử dụng phân bón đợt 2 và cả năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23