Công văn gửi đơn vị

47 / CSBR - TCHC (14/02/2017 02:01)

V/v Hướng dẫn lập kế hoạch lao động năm 2017

257 / SLĐTBXH - CSATLĐ (13/02/2017 08:10)

V/v hướng dẫn một số điều về tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với công việc nặng nhọc,độc hại

140/ QĐ - CSBR (13/02/2017 07:58)

Quyết định v/v triệu tập Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2017

43 / HD - VSTBPN (10/02/2017 10:51)

Hướng dẫn triển khai công tác Bình Đẳng Giới - VSTBPN năm 2017

42 / CSBR - TCHC (10/02/2017 10:36)

V/v Hướng dẫn trả lương làm thêm giờ từ tháng 01/2017

92 / QĐ - CSBR ( có điều chỉnh) (09/02/2017 09:20)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị tại Xí nghiệp Chế biến Cao su Xà Bang

36 /TB - CSBR (03/02/2017 09:53)

Thông Báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký CP tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

35/ TM - CSBR (03/02/2017 09:12)

Thư mời họp giao ban tháng 02/2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23