Công văn gửi đơn vị

579 / QĐ - HĐQTCSBR (06/10/2016 08:14)

Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi bàn tay vàng khai thác mủ Cao su CTy Cổ phần Cao su Bà Rịa

580 / QĐ - CSBR (05/10/2016 02:50)

Quyết định v/v điều động công nhân tự vệ huấn luyện SMPK 12,7 mm tham gia hội thi bắn đạn thật do Quân khu 7 tổ chức

578 / QĐ - CSBR (05/10/2016 10:44)

Quyết định v/v phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc

269 / TB - CSBR (04/10/2016 09:15)

Thông báo triệu tập Hội thi " bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016"

267/ CSBR - TTBV (30/09/2016 09:47)

V/v tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ sản phẩm tại vườn cây

266 / TM - CSBR (30/09/2016 09:31)

Thư mời họp giao ban tháng 10 và sơ kết 9 tháng đầu năm 2016

265 / CSBR - TCHC (29/09/2016 03:04)

V/v thu hồi tiền phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ chi trả trong lương từ tháng 01/2014 đến tháng 05/2016

264 / CSBR - TCHC (28/09/2016 02:27)

V/v hướng dẫn chi trả tiền lương và tiền ăn giữa ca

263 / TB- HĐQT.CSBR (28/09/2016 10:25)

Thông báo v/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV / 2016 của BKS Cty Cổ phần cao su bà Rịa

260 /CSBR - TCHC (27/09/2016 08:21)

V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23