Công văn gửi đơn vị

Công văn 03 của Hội Chữ thập đỏ (12/12/2018 07:57)

Thông báo Tỉnh Hội kiểm tra công tác Hội năm 2018, và phát động cuộc vận động "Tết vì người nghèo và nạn nhân CDDC 2019"

Giấy mời họp thẩm định dự án KHCN (11/12/2018 08:07)

Dự án "Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp chế biến cao su"

QĐ 1365 (Hội đồng Khoa học công nghệ) (07/12/2018 08:39)

Thẩm định đề tài cải tạo nâng cấp hệ thống XLNT tại XNCB

Quyết định 1364 / QĐ - CSBR ngày 05/12/2018 (06/12/2018 08:37)

V/v khen thưởng vượt sản lượng khai thác tháng 11 / 2018

Thông Báo 505 / TB - CSBR ngày 04/12 /2018 (04/12/2018 09:06)

V/v Tham dự Lễ vinh danh câu lạc bộ 2 tấn và Bàn tay vàng giai đoạn 2006 - 2017

Công văn 501 / CSBR - TCHC ngày 30/11/2018 (04/12/2018 08:32)

V/v Bổ sung thông tin của người tham gia BHXH ,BHYT ,BHTN

Công văn 500 / CSBR - TCHC ngày 30/11/2018 (04/12/2018 08:29)

V/v Cấp thẻ BHYT năm 2019 cho người lao động

Công văn 496 / CSBR - TCHC ngày 30/11/2018 (04/12/2018 08:26)

V/v Hướng dẫn trả tiền lương kể từ tháng 11 / 2018

Công văn 503 /TM - CSBR ngày 03/12/2018 (03/12/2018 08:37)

Thư mời họp giao ban tháng 12 / 2018

Công văn 502 / CSBR - TCKT ngày 30/11/2018 (03/12/2018 08:09)

V/v Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản và một số công tác tài chính,kế toán cuối năm

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23