Công văn gửi đơn vị

Báo Cáo 470 /BC - VSTPBN ngày 13/11/2018 (13/11/2018 10:06)

Tình hình hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018

Quyết định 1331/ QĐ - CSBR ngày 13 /11/2018 (13/11/2018 09:13)

V/v Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo PCCN

Công văn 465 /KH CSBR ngày 9/11/2018 (09/11/2018 08:31)

V/v Thực hiện công tác PCCN mùa khô năm 2018 - 2019

Công văn 14 /BC - CSBR.BKS ngày 09/11/2018 (09/11/2018 08:01)

Báo cáo Thẩm định tài chính quý 3 năm 2018

Quyết định 1325 ngày 07/11/2018 (08/11/2018 10:43)

V/v khen thưởng trong Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa

Công văn 461/ CSBR - KTh ngày 06/11/2018 (06/11/2018 09:36)

V/v Công tác PCC vườn cây mùa khô năm 2018 - 2019 và một số công việc vườn cây cuối năm

Quyết định 1324 ngày 05/11/2018 (05/11/2018 02:18)

Khen thưởng vượt sản lượng khai thác tháng 10/2018

Công văn 457 / CSBR - TCHC ngày 05/11/2018 (05/11/2018 10:46)

Hường dẫn trả tiền lương kể từ tháng 10/2018

Danh sách thí sinh (02/11/2018 10:43)

Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ Cao su công ty năm 2018

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23