Công văn gửi đơn vị

Quyết định 1324 ngày 05/11/2018 (05/11/2018 02:18)

Khen thưởng vượt sản lượng khai thác tháng 10/2018

Công văn 457 / CSBR - TCHC ngày 05/11/2018 (05/11/2018 10:46)

Hường dẫn trả tiền lương kể từ tháng 10/2018

Danh sách thí sinh (02/11/2018 10:43)

Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ Cao su công ty năm 2018

Quyết định 1299 ngày 25/10/2018 (25/10/2018 10:33)

Thành lập Ban giám khảo Hội thi bàn tay vàng,khai thác mủ cao su Công ty năm 2018

Công văn 448 /LT - CSBR ngày 25/10/2018 (25/10/2018 08:40)

V/vPhát động phòng trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2018

Công văn 445 ngày 24/10/2018 (25/10/2018 08:05)

V/v Xây dựng kế hoạch năm 2019

Thông báo số 443/TB-CSBR ngày 22/10/2018 (22/10/2018 01:52)

V/v Triệu tập đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng "Sao vàng Cao su" và "Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su" năm 2018

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23