TIN NỘI BỘ

10 / HD - CĐBR (07/02/2017 10:33)

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

09/ CĐBR (06/02/2017 11:06)

V/v đóng góp báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2016( bản Dự Thảo liên hệ Công đoàn Cty)

08 / TM - CĐ (06/02/2017 11:01)

Thư mời hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Công ty

36 /TB - CSBR (03/02/2017 09:53)

Thông Báo v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký CP tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

35/ TM - CSBR (03/02/2017 09:12)

Thư mời họp giao ban tháng 02/2017

55 - QĐ / ĐU (24/01/2017 01:38)

Quy định của Bộ chính trị

06 - CT / ĐU (24/01/2017 01:34)

Chỉ thị công tác đảm bảo An Ninh Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

32 / CSBR - TCHC (24/01/2017 09:27)

V/v Dừng thực hiện chủ trương vận động người lao động đi làm trong những ngày nghỉ tết

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23