TIN NỘI BỘ

364 / CSBR - TCHC (19/12/2016 09:46)

V/v Hướng dẫn chi trả tiền nghỉ phép năm 2016

362 / BC - CSBR (16/12/2016 10:48)

Báo cáo tình hình sử dụng phân bón đợt 2 và cả năm 2016

273- CV / VPTU (16/12/2016 09:17)

V/v bổ sung mức chi thưởng kèm theo huy hiệu 45 năm, 85 năm và 90 năm tuổi Đảng

70 - QĐ / ĐTN (15/12/2016 07:34)

Quyết định v/v khen thưởng cho Đoàn viên thanh niên vượt kế hoạch sản lượng tháng 11/2016

361/ CSBR - TCHC (14/12/2016 03:00)

V/v Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2016

700 / QĐ - CSBR (14/12/2016 02:57)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra quy trình kỹ thuật,công tác AT - VSLĐ và PCCN 6 tháng cuối năm 2016

699/ QĐ - CSBR (14/12/2016 09:56)

Quyết định v/v thưởng hoàn thành trước kế hoạch NT Cù Bị

30 - BC /ĐU (14/12/2016 09:47)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 04 - KH / ĐU

360 / CSBR - Kth (13/12/2016 02:02)

V/v kiểm tra kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23