TIN NỘI BỘ

258 / CSBR - TCHC (26/09/2016 10:28)

V/v kê khai mẩu lý lịch 1a - BNV /2008 ( mẫu kê khai lý lịch liên hệ Thùy văn thư)

555 / QĐ - CSBR (26/09/2016 10:13)

Quyết định v/v thành lập Ban soạn thảo nội dung ISO 9001: 2015

09 - NQ / BTV (22/09/2016 10:13)

Nghị Quyết ban thường vụ đảng ủy Công ty khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

29 - QĐ / BTGTU (22/09/2016 10:08)

Quyết định v/v ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học

253 / CSBR - TCHC (21/09/2016 02:21)

V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016

252 / CSBR - KTh (21/09/2016 10:41)

V/v công việc vườn cây quý 4 năm 2016

550/ QĐ - CSBR (21/09/2016 08:31)

Quyết định v/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn hệ thống quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp

528 - 529 / QĐ - CSBR (20/09/2016 10:38)

Danh sách nâng lương DN tháng 9 /2016

15 / BC - CSBR .BKS (20/09/2016 09:33)

Báo cáo giám sát tình hình thực hiện mua sắm vật tư năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23