Công văn Đảng ủy

Quyết định 312 / QĐ - ĐU ngày 15/10/2019 (17/01/2019 03:53)

V/v Thành lập đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng hoạt động các chi Đảng bộ cơ sở năm 2018

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 (18/12/2018 07:49)

Tải các biểu mẫu tại mục "Download tài liệu / Biểu mẫu kiểm điểm đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên" (đạng file nén .rar)

Thư mời 06 / TM - ĐU ngày 14/12/2018 (14/12/2018 01:34)

Dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn của Tỉnh ủy

Công văn 86 - BC /ĐU ngày 20/11/2018 (22/11/2018 07:43)

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 - QĐ / TW

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23