Công văn Đảng ủy

839 - CV / BTGTU (18/05/2017 01:46)

V/v tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh Miền trung

184 - QĐ / ĐU (16/05/2017 07:55)

Quyết định v/v bố trí nhiệm vụ cán bộ

36 - HD / BTGTU (26/04/2017 09:22)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

Công văn 60-CV/ĐU (24/04/2017 09:45)

Mời dự Hội nghị sơ kết công tác XDĐ quý I-2017

59 - CV / ĐU (17/04/2017 03:13)

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Đảng nhà nước về minh bạch tài sản thu nhập

Công văn 707-CV/BTG (30/03/2017 08:36)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố TBT Lê Duẩn

Công văn 56-CV/ĐU (29/03/2017 08:17)

V/v Tham gia chương trình giao lưu với NSUT Nguyễn Văn Tân

Công văn 55-CV/ĐU (28/03/2017 07:45)

Một số nội dung yêu cầu chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

11 - TB /ĐU (23/03/2017 08:51)

Thông báo của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty

10 - KH / ĐU (23/03/2017 08:49)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH trung ương khóa XII

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23