Công văn Đoàn Thanh niên

Thư mời 81/ TM - ĐTN ngày 19/ 02/2019 (21/02/2019 02:52)

Thư mời HN tổng kết công tác đoàn 2018 triển khai phương hướng năm 2019 và trao thưởng cuộc thi viết tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng

Công văn 80 / CSBR - ĐTN ngày 18/ 02/2019 (21/02/2019 02:50)

V/v Cử CBĐV tham gia các hoạt động của tỉnh đoàn

Quyết định 77 / QĐ - CSBR - ĐTN ngày 14/ 01 /2019 (14/01/2019 10:49)

V/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng tháng 12/ 2018

Quyết định 74 / QĐ - ĐTN ngày 13/12/2018 (14/12/2018 08:39)

V/v Thành lập Đoàn kiểm tra,đánh giá chất lượng hoạt động các cơ sở Đoàn năm 2018

Kế hoạch 73 /KH - ĐTN ngày 13/12/2018 (14/12/2018 08:37)

Kiểm tra công tác hoạt động Đoàn năm 2018

Quyết định 70 / QĐ -CSBR - ĐTN ngày 10/12/2018 (10/12/2018 03:09)

V/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng tháng 11 / 2018

Công văn 69 - KH - ĐTN /CSBR ngày 04/12/2018 (04/12/2018 08:25)

Kế hoạch tham gia hội trại khối lực lượng vũ trang mở rộng năm 2018 và tuyên dương gương tuổi trẻ Lực lượng vũ trang tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thư mời 67 / ĐTN - TM ngày 15/11/2018 (15/11/2018 10:16)

Thư mời Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Công ty quý III năm 2018

Quyết định 66/ CSBR - ĐTN ngày 12/11/2018 (12/11/2018 02:21)

V/v Công nhận Ban chấp hành chi Đoàn cơ sở Cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2019

Quyết định 65/ QĐ - CSBR .ĐTN ngày 12/11/2018 (12/11/2018 02:15)

V/v Công nhận Ban chấp hành chi đoàn cơ sở NT Xà Bang nhiệm kỳ 2017 - 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23