Công văn gửi đơn vị

Công văn 34 / CSBR - TCHC ngày 17/ 01/2019 (21/01/2019 09:14)

V/v Quy định và hướng dẫn phân phối tiền lương bổ sung năm 2018 ( có điều chỉnh )

Thư mời 31 /TM - CSBR ngày 21/ 01/2019 (21/01/2019 08:57)

Họp hội đồng Quản trị ( mở rộng) 08h 00 ngày 22/01/2019

Quyết định 554 /QĐ - CSBR ngày 14 / 01/2019 (16/01/2019 03:56)

V/v Triệu tập hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2019 ( có điều chỉnh )

Quyết định 16 /QĐ - CSBR ngày 09/01 /2019 (09/01/2019 12:21)

V/v Khen thưởng Tập thể, cá nhân vượt kế hoạch sản lượng khai thác, chế biến năm 2018

Công văn 25 / CSBR - TCHC ngày 9/ 01/2019 (09/01/2019 11:07)

V/v Hướng dẫn trả lương,tiền ăn giữa ca kể từ tháng 01/2019

Công văn 23 / CSBR - Kth ngày 09/ 01 /2019 (09/01/2019 09:02)

V/v Quy trình kỹ thuật vườn cây cuối mùa cạo

Kế hoạch 21 /KH - CSBR ngày 09 / 01/2019 (09/01/2019 08:26)

V/v tổ chức hoạt động mừng đảng mừng xuân kỷ hợi 2019

Công văn 19 / TM - CSBR ngày 08/ 01/2019 (08/01/2019 09:56)

Họp hội đồng định giá cây Cao su thanh lý ( Đính chính: 07 h15 ngày thứ Tư, 09/01/2019)

Công văn 12 / CSBR - TCHC ngày 05/ 01/2019 (05/01/2019 07:52)

V/v Hướng dẫn lập kế hoạch ATVSLĐ năm 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23