Công văn Công đoàn

64/ CV - CĐBR (12/06/2017 08:18)

V/v phân bổ quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

54 / CĐBR (23/05/2017 07:27)

V/v cấp kinh phí tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi

53 / TB - CĐBR (16/05/2017 10:36)

Thông báo kế hoạch tham gia trại hè thiếu nhi do Tập đoàn tổ chức

32 / QĐ - CĐBR (16/05/2017 10:35)

Quyết định về phân bổ số lượng đại biểu về dự đại hội Công đoàn Công ty

51 / TB - CĐBR (11/05/2017 10:55)

thông báo v/v tham gia hội thi cán bộ nữ công xuất sắc năm 2017

50 / TB - CSBR (10/05/2017 10:21)

Thông báo về làm công tác nhân sự ban chấp hành các Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

46 / KH - CSBR (14/04/2017 03:13)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ

44 / KH - CĐBR (14/04/2017 10:44)

Kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ nữ công xuất sắc năm 2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23