Công văn Công đoàn

Công văn 43/HD-CĐBR (13/04/2017 01:45)

Hướng dẫn hoạt động tháng công nhân năm 2017

40 / CV - CĐBR (07/04/2017 02:14)

V/v thống kê danh sách các cháu là con CB. CNVCLĐ bị chất độc da cam,dị tật năm 2017

31/ QĐ - CĐBR (04/04/2017 10:49)

Quyết định v/v thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội VI công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công văn 38/CĐBR (31/03/2017 09:52)

V/v Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2017

Công văn 37/CĐBR (30/03/2017 10:41)

Gửi danh sách CNLĐ bị TNLĐ tỷ lệ thương tật 21% trở lên

35 / CĐBR (23/03/2017 09:52)

V/v Lịch tham quan trong nước năm 2017

30 / QĐ - CĐBR (23/03/2017 09:44)

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân Cty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2018

30 / KH - CĐBR (17/03/2017 09:31)

V/v tổ chức cho CB. CNVC - LĐ tham quan năm 2017

28 / QĐ - CĐBR (14/03/2017 11:02)

Quyết định v/v công nhận ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018

27/ CĐBR (07/03/2017 07:42)

V/v phân bổ số lượng CNVCLĐ đạt Danh hiệu " Công nhân Cao su ưu tú" năm 2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23