Công văn Công đoàn

03 / BCKT - CĐ (06/01/2017 10:22)

Báo cáo kết quả kiểm tra, chấm điểm hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2016

140 / TM - CĐBR (29/12/2016 03:38)

Thư mời họp giao ban Công Đoàn

138/ KH - CĐBR (21/12/2016 09:22)

Kế hoạch công tác kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2016

48 / QĐ - CĐBR (21/12/2016 09:20)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2016

126 / CĐBR (01/12/2016 10:29)

V/v vận động đóng góp quỹ mái ấm Công đoàn năm 2016

124 /TM - CĐBR (29/11/2016 08:35)

Thư mời họp giao ban Công đoàn

123/ HD - CĐ (29/11/2016 08:30)

Hướng dẫn báo cáo thực hiện Nghị quyết 6a / NQ - CĐCS

115 / HD - CĐBR (08/11/2016 09:03)

Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở năm 2016

112 / TM - CĐBR (01/11/2016 02:36)

Thư mời họp giao ban Công đoàn

108 / TB - CĐBR (14/10/2016 08:25)

Thông báo thời gian đưa đón học sinh, sinh viên tham dự Lễ tuyên dương năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23