Công văn Công đoàn

26 / HD - CĐBR (06/03/2017 03:59)

Hướng dẫn v/v tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

23 / HD - CĐBR (27/02/2017 02:37)

V/v Hướng dẫn chi cho đại hội Công đoàn

18 / TM - CĐ (14/02/2017 03:12)

Thư mời hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017

17 / HD - CĐBR (13/02/2017 02:09)

V/v Hướng dẫn thực hiện phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

15 / NQ - CĐBR (13/02/2017 09:36)

Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Bà Rịa lần thứ 11 khóa V,nhiệm kỳ 2012 - 2017

12 / HD - CĐBR (08/02/2017 10:25)

V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2017

10 / HD - CĐBR (07/02/2017 10:33)

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

09/ CĐBR (06/02/2017 11:06)

V/v đóng góp báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2016( bản Dự Thảo liên hệ Công đoàn Cty)

08 / TM - CĐ (06/02/2017 11:01)

Thư mời hội nghị BCH mở rộng Công đoàn Công ty

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23