Công văn Đoàn Thanh niên

49 / ĐTN - CSBR (18/07/2017 09:25)

V/v cử CBĐV tham gia công tác tổ chức Tuyên dương con ngoan trò giỏi năm 2017

48 - CV / ĐTN (17/07/2017 10:20)

V/v Triệu tập CBĐV tham dự Hội nghị sinh hoạt đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh đoàn năm 2017

47 - QĐ / CSBR - ĐTN (12/07/2017 08:54)

Quyết định v/v Công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở Nông trường Cù Bị nhiệm kỳ 2017 -2019

44 - CV / CSBR - ĐTN (12/07/2017 08:34)

V/v triệu tập lực lượng tham gia chương trình cầu truyền hình " tiếp bước cha anh"

43 - HD/ĐTN (12/07/2017 08:32)

V/v tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS ( 27/7/ 1974 - 27 / 7 /2017)

38 - QĐ /CSBR- ĐTN (28/06/2017 02:16)

Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn cơ sở Xí nghiệp chế biến NK 2017 - 2019

37 - CSBR / ĐTN (22/06/2017 03:00)

V/v tham gia hiến máu nhân đạo do tỉnh Đoàn tổ chức

26 - TM / ĐTN (22/06/2017 11:03)

Thư mời họp Ban thường vụ Đoàn Công ty

2731 - CV / TĐTN - TG (22/06/2017 11:01)

V/v hưởng ứng chương trình nhắn tin tri ân Liệt sỹ

35 - QĐ/ CSBR - ĐTN (15/06/2017 02:28)

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành chi Đoàn cơ sở Cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2019 ( Cơ Quan)

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23