Công văn Đoàn Thanh niên

21 - CV / ĐTN - CSBR (03/05/2017 03:04)

V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội ĐCS, CĐCS NK 2017 - 2019

2644 - CV / TĐTN - TG (25/04/2017 03:30)

V/v triển khai chỉ thị số 04 / UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

20 - TM / ĐTN (25/04/2017 03:28)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự và chương trình tổ chức ĐH tại các đơn vị (NT Xà Bang)

19 - TM / ĐTN (25/04/2017 03:26)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự chương trình tổ chức ĐH tại các đơn vị ( NT Cù Bị)

18 - TM / ĐTN (18/04/2017 01:54)

Thư mời hội nghị Ban chấp hành Đoàn Công ty mở rộng và sơ kết quý I năm 2017

16 - KH / ĐTN - CSBR (14/03/2017 10:39)

Kế hoạch Lễ Mitting kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3 /2017)

2525 - CV / TĐTN - TNCN (27/02/2017 09:38)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh

09 - CV / ĐTN (15/02/2017 10:43)

V/v triển khai các hoạt động ngày chủ nhật xanh trong Tháng thanh niên năm 2017

08 - KH / ĐTN (14/02/2017 10:52)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

07 - TB / ĐTN (14/02/2017 10:49)

Thông báo v/v Cử CBĐV tham dự hội nghị triển khai Nghị quyết TW4,khóa XII, sơ kết đánh giá việc thực hiện chỉ thị 42CT/TW

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23