Công văn Đoàn Thanh niên

55 - TTr / ĐTN - CSBR (27/07/2017 08:53)

Tờ trình v/v tham gia tập huấn công tác Đoàn năm 2017

53 - TM / ĐTN (24/07/2017 08:18)

Thư mời hội nghị BCH Đoàn Công ty v/v sơ kết Đoàn Công ty 6 tháng đầu năm

51 - QĐ /CSBR - ĐTN (21/07/2017 08:32)

Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn cơ sở Bà Rịa - KampongThom nhiệm kỳ 2017 - 2019

50 - KH / ĐTN (20/07/2017 09:03)

Kế hoạch hành trình" Tìm về địa chỉ đỏ và thấp nến tri ân " nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017)

49 / ĐTN - CSBR (18/07/2017 09:25)

V/v cử CBĐV tham gia công tác tổ chức Tuyên dương con ngoan trò giỏi năm 2017

48 - CV / ĐTN (17/07/2017 10:20)

V/v Triệu tập CBĐV tham dự Hội nghị sinh hoạt đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh đoàn năm 2017

47 - QĐ / CSBR - ĐTN (12/07/2017 08:54)

Quyết định v/v Công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở Nông trường Cù Bị nhiệm kỳ 2017 -2019

44 - CV / CSBR - ĐTN (12/07/2017 08:34)

V/v triệu tập lực lượng tham gia chương trình cầu truyền hình " tiếp bước cha anh"

43 - HD/ĐTN (12/07/2017 08:32)

V/v tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS ( 27/7/ 1974 - 27 / 7 /2017)

38 - QĐ /CSBR- ĐTN (28/06/2017 02:16)

Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn cơ sở Xí nghiệp chế biến NK 2017 - 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23