Công văn Đoàn Thanh niên

37 - CSBR / ĐTN (22/06/2017 03:00)

V/v tham gia hiến máu nhân đạo do tỉnh Đoàn tổ chức

26 - TM / ĐTN (22/06/2017 11:03)

Thư mời họp Ban thường vụ Đoàn Công ty

2731 - CV / TĐTN - TG (22/06/2017 11:01)

V/v hưởng ứng chương trình nhắn tin tri ân Liệt sỹ

35 - QĐ/ CSBR - ĐTN (15/06/2017 02:28)

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành chi Đoàn cơ sở Cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2019 ( Cơ Quan)

34 - QĐ / CSBR - ĐTN (14/06/2017 10:27)

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở NT Xà Bang nhiệm kỳ 2017 - 2019

33 - QĐ/ CSBR -ĐTN (12/06/2017 10:03)

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở NT Bình Ba nhiệm kỳ 2017 - 2019

30 / QĐ - ĐTN (01/06/2017 07:57)

Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thẻ cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn NK 2014 - 2017

28 - KH - ĐTN (29/05/2017 01:16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện năm 2017

2689 - CV / ĐTN - TNCN (25/05/2017 10:28)

V/v triển khai cuộc thi xây dựng ý tưởng,đề án thanh niên chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017

27 - TM / ĐTN (23/05/2017 07:22)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự và chương trình tổ chức đại hội tại các đơn vị ( Xí nghiệp chế biến)

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23