Công văn Đoàn Thanh niên

33 - QĐ/ CSBR -ĐTN (12/06/2017 10:03)

Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn cơ sở NT Bình Ba nhiệm kỳ 2017 - 2019

30 / QĐ - ĐTN (01/06/2017 07:57)

Quyết định v/v khen thưởng cho các tập thẻ cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn NK 2014 - 2017

28 - KH - ĐTN (29/05/2017 01:16)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện năm 2017

2689 - CV / ĐTN - TNCN (25/05/2017 10:28)

V/v triển khai cuộc thi xây dựng ý tưởng,đề án thanh niên chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017

27 - TM / ĐTN (23/05/2017 07:22)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự và chương trình tổ chức đại hội tại các đơn vị ( Xí nghiệp chế biến)

2676 - CV / TĐTN - TG (17/05/2017 10:19)

V/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

24 / ĐTN - CSBR (15/05/2017 10:52)

V/v triệu tập CBĐV tham dự Hội nghị sinh hoạt đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh đoàn năm 2017

23 / TB - ĐTN (15/05/2017 10:50)

Thông báo v/v phân bổ khen thưởng Đại hội ĐCS, CĐCS và phân bổ đại biểu dự đại hội Đoàn Công ty

22 / HD - ĐTN (05/05/2017 10:00)

Hướng dẫn v/v tổ chức thảo luận và góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đoàn TNCS HCM Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

21 - CV / ĐTN - CSBR (03/05/2017 03:04)

V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội ĐCS, CĐCS NK 2017 - 2019

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23