Công văn Đoàn Thanh niên

06 - TM / ĐTN (06/01/2017 09:40)

Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2016 triển khai phương hướng năm 2017 và họp mặt cuối năm

05 - QĐ / ĐTN (06/01/2017 09:30)

Quyết định v/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng 12/2016

03 - HD / ĐTN (04/01/2017 01:33)

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018

02 - KH / ĐTN (04/01/2017 01:27)

Kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017

01 - BC / ĐTN (03/01/2017 10:01)

Báo cáo đánh giá chất lượng các cơ sơ Đoàn năm 2016

73 - CV / ĐTN (29/12/2016 09:56)

V/v khen thưởng hoạt động năm 2016

72 - QĐ / ĐTN (20/12/2016 02:12)

Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động các cơ sở Đoàn năm 2016

71 / KH - ĐTN (20/12/2016 02:10)

Kế hoạch kiểm tra công tác hoạt động đoàn năm 2016

70 - QĐ / ĐTN (15/12/2016 07:34)

Quyết định v/v khen thưởng cho Đoàn viên thanh niên vượt kế hoạch sản lượng tháng 11/2016

69 - TB / ĐTN (12/12/2016 02:22)

Thông báo v/v cử CBĐV tham dự quán triệt chỉ thị 05 - CT / TW của BCT tuyên dương Thanh Niên tiên tiến làm theo lời Bác

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23