Công văn Đoàn Thanh niên

16 - KH / ĐTN - CSBR (14/03/2017 10:39)

Kế hoạch Lễ Mitting kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3 /2017)

2525 - CV / TĐTN - TNCN (27/02/2017 09:38)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh

09 - CV / ĐTN (15/02/2017 10:43)

V/v triển khai các hoạt động ngày chủ nhật xanh trong Tháng thanh niên năm 2017

08 - KH / ĐTN (14/02/2017 10:52)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

07 - TB / ĐTN (14/02/2017 10:49)

Thông báo v/v Cử CBĐV tham dự hội nghị triển khai Nghị quyết TW4,khóa XII, sơ kết đánh giá việc thực hiện chỉ thị 42CT/TW

06 - TM / ĐTN (06/01/2017 09:40)

Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2016 triển khai phương hướng năm 2017 và họp mặt cuối năm

05 - QĐ / ĐTN (06/01/2017 09:30)

Quyết định v/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng 12/2016

03 - HD / ĐTN (04/01/2017 01:33)

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018

02 - KH / ĐTN (04/01/2017 01:27)

Kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017

01 - BC / ĐTN (03/01/2017 10:01)

Báo cáo đánh giá chất lượng các cơ sơ Đoàn năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23