Công văn Đoàn Thanh niên

2676 - CV / TĐTN - TG (17/05/2017 10:19)

V/v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

24 / ĐTN - CSBR (15/05/2017 10:52)

V/v triệu tập CBĐV tham dự Hội nghị sinh hoạt đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh đoàn năm 2017

23 / TB - ĐTN (15/05/2017 10:50)

Thông báo v/v phân bổ khen thưởng Đại hội ĐCS, CĐCS và phân bổ đại biểu dự đại hội Đoàn Công ty

22 / HD - ĐTN (05/05/2017 10:00)

Hướng dẫn v/v tổ chức thảo luận và góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đoàn TNCS HCM Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

21 - CV / ĐTN - CSBR (03/05/2017 03:04)

V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội ĐCS, CĐCS NK 2017 - 2019

2644 - CV / TĐTN - TG (25/04/2017 03:30)

V/v triển khai chỉ thị số 04 / UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

20 - TM / ĐTN (25/04/2017 03:28)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự và chương trình tổ chức ĐH tại các đơn vị (NT Xà Bang)

19 - TM / ĐTN (25/04/2017 03:26)

Thư mời thống nhất công tác nhân sự chương trình tổ chức ĐH tại các đơn vị ( NT Cù Bị)

18 - TM / ĐTN (18/04/2017 01:54)

Thư mời hội nghị Ban chấp hành Đoàn Công ty mở rộng và sơ kết quý I năm 2017

16 - KH / ĐTN - CSBR (14/03/2017 10:39)

Kế hoạch Lễ Mitting kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3 /2017)

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23