Công văn Đoàn Thanh niên

67 / CSBR - ĐTN (07/12/2016 10:56)

V/v giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa NK 2017 - 2022

66 / CSBR - ĐTN (07/12/2016 10:48)

V/v giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa NK 2017 - 2022

65 / ĐA - ĐTN (07/12/2016 10:45)

Đề án xây dựng nhân sự Ban chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

64 - HD /ĐTN (05/12/2016 02:11)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, chi Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019

63 - HD / ĐTN (05/12/2016 02:08)

Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Đoàn cơ sở, chi Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019

62 - KH / ĐTN (02/12/2016 02:23)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, chi Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019

61 - CV / ĐTN (điều chỉnh) (01/12/2016 08:29)

V/v đóng góp ý kiến phân loại Đoàn viên là Đảng viên trong năm 2016

59 / KH - ĐTN ( điều chỉnh) (28/11/2016 08:43)

Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn cơ sở,chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019 tiến tới đại hội đại diểu đoàn TNCS HCM Công Ty Cổ phần Cao su Bà Rịa lần thứ V ( nhiệm kỳ 2017 - 2022)

55 - TM / ĐTN (14/11/2016 10:42)

Thư mời họp BTV Đoàn TN Công ty

54 - QĐ / ĐTN (14/11/2016 10:40)

Quyết định v/v khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng tháng 10/2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23