Công văn gửi đơn vị

361 / LT - CSBR - CĐ (11/09/2017 01:56)

V/v phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 04 tháng cuối năm 2017

1075 - 1076/ QĐ - CSBR (11/09/2017 10:25)

Quyết định danh sách nâng lương DN tháng 9 năm 2017

399 / QĐ - HĐTVCSBR (11/09/2017 10:00)

Quyết định V/v ban hành quy định thực hiện chủ trương nhượng quyền khai thác mủ trên vườn cây cao su của Tập đoàn CN CSVN

06 /CSBR - BVT (05/09/2017 09:55)

V/v hỗ trợ hồ sơ CNVC - LĐ tham gia hội diễn tiếng hát công nhân Cao su năm 2017

353 / CSBR - Kth (01/09/2017 09:35)

V/v thu hồi vỏ chai phân bón sinh học Power Ant

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23