Công văn gửi đơn vị

313 / CSBR - TCHC (09/11/2016 09:12)

V/v báo giảm BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động ngừng tham gia

QĐ 650/QĐ-CSBR (04/11/2016 07:49)

Quyết định về việc khen thưởng vượt kế hoạch sản lượng khai thác tháng 10/2016

308/ KH - CSBR (03/11/2016 10:43)

Kế hoạch v/v thực hiện công tác PCCN mùa khô năm 2016 - 2017

305 / TM - CSBR (31/10/2016 09:33)

Thư mời họp giao ban tháng 11

Xin ý kiến dự thảo quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ (28/10/2016 03:02)

Nội dung chi tiết hai Quy chế xin tải tại mục Download tài liệu/Các Quy chế/

304 / CSBR - Kth (28/10/2016 01:40)

V/v dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2017

303 / CSBR - VSTBPN (28/10/2016 10:55)

V/v triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23