Công văn gửi đơn vị

12 BC- CSBR . KSV (08/08/2016 02:36)

Báo cáo giám sát công tác tái canh trồng mới 2016 (có điều chỉnh )

196 / CSBR - KH (08/08/2016 09:31)

V/v sản xuất cao su SVR 10 từ Latex ( nguyên liệu mủ nước)

192 / TB - CSBR (05/08/2016 08:01)

Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Công ty trong hội nghị giao ban tháng 8 năm 2016

470 /QĐ - CSBR (04/08/2016 09:47)

Quyết định v/v khen thưởng vượt sản lượng khai thác tháng 7/2016

468 / QĐ - CSBR (03/08/2016 08:17)

Thư mời họp hội đồng Quản trị mở rộng quý II

185 / CSBR - TCHC (02/08/2016 11:11)

V/v điều chỉnh đơn giá phụ cấp dao, giỏ đựng mủ, dụng cụ và phương tiện đi làm xa

181 / CSBR - Kth (01/08/2016 02:11)

V/v Tổ chức Hội thi thợ giỏi cạo mủ năm 2016

179 / TM - CSBR (01/08/2016 10:56)

Thư mời họp giao ban tháng 08 /2016

175 / BC - CSBR (29/07/2016 01:47)

Báo cáo tình hình sử dụng phân bón đợt I năm 2016

174 / BC - PCCN (29/07/2016 11:02)

Báo cáo kết tra công tác PCCCN 06 tháng đầu năm 2016

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23