78 - QĐ / ĐTN - Quyết định khen thưởng cho ĐVTN vượt kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2017

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23