Sản phẩm của Công ty

Sản phẩm của Công ty

Công ty hiện đang quản lý 01 Xí nghiệp Chế biến Cao su Xà Bang có công suất chế biến 16.000 tấn/năm, bao gồm 2 dây chuyền sản xuất từ mủ nước (12.000 tấn/năm) và mủ tạp (4.000 tấn/năm). Ngoài chức năng chính là chế biến mủ cho công ty và gia công cho các đơn vị bạn, Xí nghiệp Chế biến còn đảm trách nhiệm vụ vận chuyển mủ khai thác từ các Nông trường về Xí nghiệp, thu mua nguyên liệu của các hộ tiểu điền đồng thời bộ phận kiểm phẩm trực thuộc Xí nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004. Nhà máy Xà Bang đã được Quacert (Việt Nam) chứng nhận sản phẩm phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004 và Công ty SGS (Anh) chứng nhận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; Bộ phận kiểm phẩm trực thuộc Xí nghiệp chế biến được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Tổng cục đo lường chất lượng công nhận có Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang số hiệu VILAS045.

Sản phẩm của Công ty là cao su thiên nhiên sơ chế dạng khối, với các chủng loại SVR CV 60, SVR CV 50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004. Sản phẩm của Nhà máy Xà Bang có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.