Công ty CPCS Bà Rịa khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19

Thời gian qua, đã có những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để ghi nhận thành tích đóng góp đó, Tổng Giám đốc Công ty đã có quyết định khen thưởng số 2455/QĐ-CSBR ngày 12/10/2021 khen thưởng 02 tập thể và 24 cá nhân. Tổng số tiền khen thưởng: 12.600.000đ.

 

 

 

Ngoài ra, Công ty còn đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Bằng khen cho 01 cá nhân và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân.

 

VPCT