CTCS Bà Rịa tổ chức tiêm ngừa Covid-19 mũi 1 cho công nhân

Ngày 08/10/2021, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 và Trung tâm Y tế huyện Châu Đức tổ chức tiêm ngừa mũi 1 cho công nhân của Công ty, theo kế hoạch số 4136/KH-UBND ngày 02/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 11 cho người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Huyện.

Đợt tiêm phòng này đã được tổ chức chu đáo, trật tự, và tiêm phòng đúng đối tượng. Đến 18 giờ 30 kết thúc đợt tiêm, đã tiêm phòng được cho 855 công nhân. Ngoài ra, có nhiều công nhân đã được tiêm phòng tại địa phương nơi cư trú. Đến nay đã tiêm phòng mũi 1 được 1.317 công nhân, đạt 95% tổng số công nhân, trong đó có 52 công nhân đã được tiêm mũi 2, đạt 3,7% tổng số công nhân toàn Công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPCT