Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 12 và sơ kết công tác Xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017.

Ngày 18/10/2017, tại Văn phòng Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 và sơ kết công tác Xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2017.

 

 

Hội nghị đã đánh giá công tác xây dựng đảng, công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng công tác 3 tháng cuối năm 2017.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kiểm tra của Đảng" cho các cán bộ có thành tích trong hoạt động kiểm tra của Đảng các năm qua.

 

 

Văn phòng Công ty