Hội thao CNVC - NLĐ Công ty năm 2018

Hội thao công nhân viên chức – người lao động Công ty năm 2018 được tổ chức từ ngày 26/4 đến 03/5, tại nông trường Bình Ba và nông trường Cù Bị; gồm các bộ môn: điền kinh, bóng chuyền nam – bóng chuyền nữ, bóng đá mini và quần vợt.

Tham dự Hội thao có 05 Đội: NT Bình Ba, NT Xà Bang, NT Cù Bị, Xí nghiệp chế biến và Phòng Ban Công ty.

Kết quả Hội thao:

 • Bóng chuyền Nam:

+ Giải nhất: Xí nghiệp chế biến

+ Giải nhì: NT. Cù Bị

+ Giải Ba: NT. Xà Bang

+ Khuyến khích: NT. Bình Ba và Cơ quan Công ty

 • Bóng chuyền nữ:

+ Giải nhất: NT. Xà Bang

+ Giải nhì: NT. Cù Bị

+ Giải Ba: NT. Bình Ba

 • Điền kinh: 1.500m nam:

+ Giải nhất: Trần Đình Sơn, NT. Cù Bị

+ Giải nhì: Nguyễn Hiếu, NT. Cù Bị

+ Giải Ba: Trần hải Phương, NT. Bình Ba

+ Khuyến khích: Hồ Văn Huy, NT. Bình Ba và Hoàng Bảo Thái NT. Cù Bị

 • Điền kinh: 800m nữ:

+ Giải nhất: Thị Mai, NT. Bình Ba

+ Giải nhì: Nguyễn Thị nguyệt, NT. Xà Bang

+ Giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Lan, NT. Cù Bị

+ Khuyến khích: Nguyễn Thị phước , XNCB và Phạm Thị Phương Vân NT. Cù Bị

 • Điền kinh: 100m nam:

+ Giải nhất: Trần Nhật Linh, NT. Cù Bị

+ Giải nhì: Trương Minh Quân, NT. Bình Ba

+ Giải Ba: Nguyễn Minh Nhật, NT. Bình Ba

+ Khuyến khích: Ngô Cường, NT. Xà Bang và Trần đình Sơn NT. Cù Bị

 • Điền kinh: 100m nữ:

+ Giải nhất: Thị Mai, NT. Bình Ba

+ Giải nhì: Lê Thị Hồng Cẩm, NT. Bình Ba

+ Giải Ba: Nguyễn Thị Thanh Lan, NT. Cù Bị

+ Khuyến khích: Nguyễn Thị Hồng Ánh , NT. Bình Ba và Trần Thanh Huyền XNCB

 • Quần vợt:

+ Giải nhất: Mai Khánh + Nguyễn Khánh Vinh

+ Giải nhì: Trần Triệu Hải + Nguyễn Trung Kiên

+ Đồng Giải Ba: Phạm Văn Đồng + Nguyễn Văn Hoàng và Lê nguyễn Đan Thùy + Phạm Văn Hãnh.

 • Bóng đá

+ Giải nhất: NT. Cù Bị

+ Giải nhì: NT. Bình Ba

+ Giải Ba: NT. Xà Bang

+ Khuyến khích: XNCB và Cơ quan Công ty.

 

Văn phòng Công ty

Giải thưởng

 • cup iso
  cup iso
 • hang vn chat luong
  hang vn chat luong
 • hvncl
  hvncl
 • dlld1
  dlld1
 • ld23
  ld23