Cao su Bà Rịa (BRR): Giá vốn giảm sâu, thu nhập lớn từ thanh lý cây cao su và cây gãy đổ, LNST năm 2017 vượt 77% kế hoạch

CTCP Cao su Bà Rịa (mã chứng khoán BRR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2017 với kết quả cả doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

 Riêng quý 4, doanh thu tăng 10%, đạt 122,3 tỷ đồng trong khi giá vốn bỏ ra lại giảm nên lợi nhuận gộp thu về hơn 40 tỷ đồng. Ngoài ra nhờ chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được gần 3 tỷ đồng nên. Đồng thời khoản thu nhập khác tăng mạnh gần 11 tỷ đồng nhờ ghi nhận giá trị thanh lý cây cao su, bán cây gãy đổ nên lợi nhuận sau thuế thu về 44,9 tỷ đồng, tăng đột biến 130% so vói quý 4/2016.

 Lũy kế cả năm 2017 doanh thu tăng 78% so với năm 2016, đạt trên 388 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán mủ cao su đạt 365,2 tỷ đồng, chiếm 95% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu gia công mủ cao su, cung cấp dịch vụ pallet, khách sạn…

 Chi phí bán hàng tăng 3 tỷ đồng, chủ yếu tăng chi phí vận chuyển, chi phí cho bao bì, pallet. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh gần 15 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí nhân công, trích quỹ khoa học công nghệ…

 Đáng chú ý, trong năm 2017 công ty thu về hơn 36 tỷ đồng từ thanh lý cây cao su, bán cây gãy đổ, tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, dẫn đến khoản lợi nhuận khác tăng mạnh.

 Kết quả, năm 2017 Cao su Bà Rịa lãi sau thuế 86,88 tỷ đồng, tăng 163% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 và vượt 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

 

Nam Sơn

Theo InfoNet/SSC

http://cafef.vn/cao-su-ba-ria-brr-gia-von-giam-sau-thu-nhap-lon-tu-thanh-ly-cay-cao-su-va-cay-gay-do-lnst-nam-2017-vuot-77-ke-hoach-20180118134528864.chn