Công ty CPCS Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Ngày 24/02/2023, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các vị khách quý là đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các ban ngành của Tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Ban của Tập đoàn; lãnh đạo các Công ty bạn, khách hàng và các cơ quan báo đài của địa phương - của Ngành Cao su; các vị cán bộ lão thành nguyên là lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ.

Hội nghị đã đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống công nhân trong năm 2022, đề ra phương hướng công tác và các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bố trí cho vườn cây khai thác thiếu; suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất và sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, kịp thời; nhờ sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nên Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch.

 

 

 

 

VPCT