Công ty CPCS Bà Rịa tổ chức lễ ra quân khai thác năm 2024

Ngày 08/5/2024, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức lễ ra quân khai thác năm 2024, phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể người lao động Công ty đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thi đua, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nhờ đó Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước giao:  sản lượng khai thác 9.829,941 tấn, đạt 102,93% kế hoạch năm; thu mua được 1.345,287 tấn, đạt 134,5% kế hoạch, tiêu thụ 11.403 tấn, Trong đó xuất khẩu trực ttiếp và ủy thác xuất khẩu 3.859,2 tấn. Tổng doanh thu của Công ty năm 2023 là 531 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch, trong đó doanh thu cao su đạt 387 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,9 triệu đô-la Mỹ, tổng lợi nhuận trước thuế 143,7 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch.

năm 2024, Công ty đã xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng mủ thu hoạch: 9.250 tấn. Năng suất vườn cây: 1.520 kg/ha; Tổng doanh thu đạt 534 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng; Tái canh 315,05 ha; Chăm sóc vườn cây xây dựng cơ bản là 1.631,13 ha; Thu nhập bình quân của công nhân trên 10 triệu đ/người/tháng.

 

Le ra quan 07

 

Lễ ra quân tái canh và khai thác năm nay sẽ là một đòn bẫy thúc đẩy tinh thần tích cực thi đua lao động sản xuất của cán bộ công nhân toàn Công ty, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả cao trong lao động sản xuất, khai thác vượt kế hoạch sản lượng, tái canh tốt hơn, chăm sóc vườn cây đạt hiệu quả cao hơn các năm trước, mọi cán bộ công nhân sẽ giữ vững tinh thần thi đua này đến cuối năm, và hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất năm 2024.

VPCT