Công ty ra quân tái canh năm 2017

Sáng ngày 06/6/2017, tại nông trường Bình Ba thuộc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức ra quân tái canh – trồng mới năm 2017.

Nông trường Xà Bang cũng đã ra quân tái canh vào ngày 07/6/2017.

Năm nay mùa mưa đến sớm, tuy nhiên tại khu vực Công ty lượng mưa tương đối ít nên đến đầu tháng 6 các nông trường mới có thể ra quân tái canh.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa sẽ tái canh 418,4 ha, trong đó nông trường Bình Ba tái canh 324,9 ha, nông trường Xà Bang tái canh 93,5 ha. 

Hiện tại Công ty đã dọn đất, phóng nọc và bón lót được 318 ha. Dự kiến sẽ trồng xong diện tích này trong tháng 6. Diện tích còn lại đang tiếp tục được cưa cắt, dọn đất, phóng nọc và bón lót, và sẽ trồng vào đầu tháng 7. Dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành công tác tái canh năm 2017.

Văn phòng Công ty

Nguồn tham khảo bài viết: http://beehomes.com.vn/goldlight.html