CTCP Cao su Bà Rịa đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 11/10/2019 đã ban hành Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ngày 24/10/2019, Công ty đã đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản.

- Trồng cây ăn quả, cây lâu năm khác và sản xuất sản phẩm từ các loại cây ăn quả, cây lâu năm.

- Sản xuất điện mặt trời.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải.

Các nội dung bổ sung ngành nghề trên đã được cập nhật lên cổng thông tin quốc gia.

 

VPCT