Cty CPCS Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết SXKD năm 2020

Ngày 28/01/2021, tại Hội trường nông trường Bình Ba, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021. 

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bố trí cho vườn cây khai thác thiếu trầm trọng; dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp làm giảm giá bán và sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, kịp thời; nhờ sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm Công ty khai thác được 9.840,251 tấn, đạt 96,47% kế hoạch năm (10.200 tấn).

Tái canh 69,06 ha, đạt 100% kế hoạch;

Thu mua được 1.417,371 tấn, đạt 101% kế hoạch.

Nhà máy đã chế biến được 14.340,728 tấn, đạt 98,2% kế hoạch, trong đó mủ của Công ty và thu mua là 10.817,533 tấn, gia công 3.523,195 tấn.

- Tổng doanh thu: 469,3 tỷ đồng

- Sản lượng tiêu thụ: 11.253,749 tấn

- Doanh thu cao su: 374,648 tỷ đồng

- Giá bán bình quân: 33,2 triệu đ/tấn

Phát biểu tại Hội nghị, Ô. Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể người lao động Công ty, mặc dù trong tình hình rất khó khăn, đã phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được những thành quả nhất định trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống của người lao động.

Hội nghị cũng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020:

- Giấy khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho 17 cá nhân và 04 tập thể.

- Bằng khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho 24 cá nhân và 12 tập thể.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 04 cá nhân và 03 tập thể.

- Công ty được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng cờ thi đua năm 2020, và tặng Bằng khen cho 13 cá nhân và 05 tập thể.

 

 

VPCT