Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã được tổ chức vào ngày 27/4/2017, tại Hội trường nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng số cổ đông tham dự: 168 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 165 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 111.718.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3 % trên tổng số vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị 8 tháng năm 2016. Phương hướng hoạt động năm 2017

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Báo cáo tài chính 8 tháng năm 2016.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát 8 tháng năm 2016.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

 

Về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, có Ô. Huỳnh Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị giữ cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Phát biểu tại Đại hội, Ô. Huỳnh Văn Bảo đã đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty; mặc dù năm 2016 là một năm hết sức khó khăn đối với ngành Cao su, nhưng với sự nhanh nhạy của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; sự thông cảm và khắc phục khó khăn của cán bộ công nhân viên toàn Công ty, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã đạt được những thành quả khả quan trong năm 2016.

Sang năm 2017, đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán, môi trường, thuế, cũng như quan tâm đến quản lý sản xuất để đạt hiệu quả ngày càng cao trong những năm tới.

Đồng thời Ô. Huỳnh Văn Bảo cũng góp ý một số vân đề về việc tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác cổ phần hóa và đưa cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch trực tuyến.

Văn phòng Công ty

 

tag: Yamaha YB125SPGPX Demon 125Honda CB150R Exmotion CafeHonda Rebel 300 2017Honda CRF250L 2017