Đoàn đại biểu Hội CTĐ Công ty dự ĐH CTĐ Tỉnh BRVT

Trong 2 ngày: 25 và 26/5/2017, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã đi dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 vị, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc gồm 6 vị. 

Bà Vương Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội CHữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tín nhiệm hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Văn phòng Công ty

 

tag: Honda Rebel 500 2017Honda Rebel 300 2017Honda CRF250L 2017Honda Sonic 150R 2017Yamaha YB125SP