Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa tiếp tục kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu cấp theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; buôn bán mủ cao su sơ chế

- Xây dựng công trình dân dụng qui mô nhỏ

- Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành cao su: san đắp đồng, ruộng, thi công đường đất, đường rải đá, san nền, hệ thống tưới tiêu;

- Kinh doanh khách sạn: Cơ sở lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và dịch vụ khác cho khách du lịch; vận tải khách du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành trong nước;

- Kinh doanh: Tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất và các tư liệu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.

- Làm đại lý ký gửi hàng hóa và dịch vụ thương mại

- Đầu tư tài chính

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.