Thị trường và khách hàng

Về thị trường:

Sản phẩm của Công ty được bán cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài, trong đó phần lớn là xuất khẩu nước ngoài bình quân chiếm khoảng 60%, còn lại khoảng 40% bán cho người tiêu dùng và các đơn vị trung gian xuất khẩu. Các quốc gia mà sản phẩm của Công ty xuất khẩu bao gồm: Singapore, Đức, Nhật, một số quốc gia Châu Á khác …trong đó thị trường Singapore chiếm khoảng 20%, Đức chiếm khoảng 20%, và thị trường Nhật chiếm khoảng 20%. Nhìn chung, thị trường của Công ty mang tính tập trung cao cho một số khách hàng.

Công ty đang tìm kiếm thêm các thị trường mới, đặc biệt là các thị trường có nhiều khách hàng cũng đã từng giao dịch nhưng chưa có cơ hội mua bán với công ty. Ưu tiên phát triển thị trường Ấn Độ đối với các sản phẩm như: SVR CV 50, SVR CV 60, SVR 3L, SVR 10, SVR 20, trong đó chủ yếu là các sản phẩm SVR 3L, SVR 10, SVR 20 vì thị trường này không đòi hỏi chất lượng cao như các thị trường Châu Âu.

Ngoài ra, Công ty cũng đang liên hệ chào bán sản phẩm SVR CV đến thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Có thể nói, đây là 02 thị trường khó tính và đòi hỏi cao về kỹ thuật.

Về khách hàng:

Hiện tại, thị trường bán hàng của Công ty khá là rộng lớn nên khách hàng của Công ty cũng rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, có thể kể đến 04 khách hàng lớn chiếm khoảng 70%-85% sản lượng tiêu thụ của công ty hàng năm bao gồm: R1 International PTE LTD, Weber, Tongteik PTE LTD, Furukawa và Yokohama Việt Nam, trong đó R1 International PTE LTD, Weber, Tongteik PTE LTD là những nhà phân phối lớn còn Furukawa và Yokohama là những nhà sản xuất chính.