Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng với Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước

Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng với Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 16/3/2023, Tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Khối thi đua Doanh nghiệp 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng với Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước.
 
Tham dự Hội nghị, Có ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ông Lê Ngọc Mừng, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Phước, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước và Khối thi đua Doanh nghiệp 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Công Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Khối trưởng Khối doanh nghiệp 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ông Lưu Minh Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Khối trưởng Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước. 
 
binhphuoc.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
 
Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước có 13 đơn vị gồm: Bưu điện tỉnh Bình Phước, Viễn thông Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty Cổ phần Thủy điện Sook Phu Miêng, Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Công ty TNHH Cao su Phú Riềng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Chi nhánh Xăng Dầu Bình Phước, Chi nhánh Viettel Bình Phước, Công ty Bảo Việt Bình Phước.
 
 Khối thi đua Doanh nghiệp 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 08 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần thủy sản, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampongthom.
 
binhphuoc1.jpg
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị
 
Sau khi thông qua các báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của 02 Khối các thành viên tham dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị.
 
ongtinh.jpg
Ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trà Thanh Tính, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của 02 Khối thi đua trong năm 2022,  góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh và đề nghị các đơn vị trong 02 Khối tiếp tục có những gắn kết bằng những việc làm, hành động cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 02 tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp của 02 đơn vị Khối trưởng, nhất là Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Khối trưởng Khối Doanh nghiệp 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuẩn bị chu đáo các mặt để Hội nghị thành công tốt đẹp, Ban Thi đua – Khen thưởng sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình hoạt động này đến các cụm, khối thi đua của tỉnh để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thời gian tới.
 
binhphuoc2.jpg
Đại diện 02 Khối trao quà lưu niệm tại Hội nghị
 
Đoàn Minh Hải
       Ban Thi đua - Khen thưởng
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu