Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 5 các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 5 các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

Sáng ngày 25/4/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Khối thi đua 5 các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua 5. 
 
 
Hội nghị đã thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua; các tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

 

Văn phòng Công ty