Hội nghị sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 26/7/2017, tại Phòng họp Văn phòng Công ty, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 11 (khóa V nhiệm kỳ 2015 - 2020), và sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị đã đánh giá tình hình công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, đề ra phương hướng cho công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm; tặng giấy khen và tuyên dương các cá nhân, đơn vị đạt thành tích cao trong công tác Xây dựng Đảng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Văn phòng Công ty