Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2019 và Hội nghị Người Lao động năm 2020

Ngày 14/02/2020, Công ty Cổ phần đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người Lao động năm 2020.

Về dự Hội nghị Người Lao động, có 120 đại biểu, đại diện cho gần 1.500 công nhân - người lao động của Công ty. 

Hội nghị đã nhất trí tán thành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thảo luận các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020 để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Hội nghị cũng đã được nghe, thảo luận và nhất trí báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng; thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty năm 2020.

Sau Hội nghị Người Lao động, Công ty đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019. Hội nghị đã tiếp đón đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các Công ty bạn, các khách hàng của Công ty, và đại diện báo - đài về đưa tin cho Hội nghị.

Trong Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Tập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đánh giá cao sự phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên chức Công ty, trong bối cảnh tình hình vườn cây cũng như tình hình thị trường, kinh tế xã hội năm 2019 có nhiều khó khăn. nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hội nghị cũng đã tuyên dương thành tích của các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác:

- 19 tập thể, gồm 05 Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, 10 Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 03 Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 43 cá nhân, gồm 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, 25 Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 05 Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

 

 

 

 

VPCT