Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 02/11/2019, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã làm lễ công bố Quyết định nghỉ hưu của Ô. Nguyễn Trọng Cảnh - nguyên Tổng Giám đốc Công ty, và công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ô. Huỳnh Quang Trung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Về dự lễ công bố Quyết định, có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đại diện Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức và các cán bộ chủ chốt của Công ty.

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019; Ô. Huỳnh Quang Trung đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

VPCT