Lễ ký kết nghĩa giữa Công ty và BCHQS Tỉnh - BCHQS Huyện Châu Đức

Ngày 26/3/2021, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức, đã diễn ra lễ ký kết nghĩa giữa các đơn vị của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa với cơ quan 4 Phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch số 2936 về thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa giai đoạn 2020 – 2025.

- Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết nghĩa với nông trường Bình Ba Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết nghĩa với nông trường Cù Bị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết nghĩa với nông trường Xà Bang Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết nghĩa với Xí nghiệp chế biến Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức ký kết nghĩa với Công đoàn Công ty cổ phần cao su Bà Rịa

 

 

 

 

 

 

Phát biểu tại lễ ký kết nghĩa, Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Lãnh đạo Công ty mong muốn các đơn vị sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau hơn, cùng nhau giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong mọi mặt. Phối hợp với nhau trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của đơn vị, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng kinh tế và phát triển xã hội trong giai đoạn mới.

 

VPCT