Lễ tuyên dương "Học sinh Sinh viên học giỏi - vượt khó" năm học 2020 - 2021

Ngày 24/10/2021, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương "Học sinh Sinh viên học giỏi - vượt khó" năm học 2020 - 2021 bằng hình thức họp trực tuyến.

Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức điểm cầu tiếp sóng tại phòng họp Văn phòng Công đoàn.

Công đoàn Công ty đã thay mặt Công đoàn Ngành Cao su trao tặng 11 em học sinh đõ vào đại học điểm cao, sinh viên sinh viên học giỏi (mỗi em 5.000.000 đ), và trao tặng 01 em có thành tích tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (1.000.000 đ), kinh phí khen thưởng trích từ nguồn quỹ khuyến học 28/10 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

 

 

 

VPCT