Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Tập doàn CNCS Việt Nam lần thứ XVII

Ngày 22/10/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVII, trao giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ XVIII và “Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam” lần thứ IX bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, các đại biểu đã tập trung tại phòng họp Văn phòng Công ty để tham dự. Lãnh đạo Công ty đã thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn trao các giải thưởng cho các đại biểu của Công ty:

- Giải thưởng “Sao vàng Cao su”: Ô. Đinh Ngọc Ánh, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty.

- Giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam”: Ô. Mai Duy Long, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty.

 

- Đại biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”: Ô. Hà Tấn Thanh, Phó Bí thư Chi đoàn nông trường Bình Ba; và C. Phan Thị Mỹ Nhung, đoàn viên Chi đoàn nông trường Cù Bị.

 

 

VPCT